Musk komt met rigoureuze verandering voor Twitter

Twitter weer winstgevend: Musk

De draconische bezuinigingsoperatie om Twitter weer winstgevend te krijgen, werpt zijn vruchten af. Vanaf het tweede kwartaal, dus van april tot juni 2022, verwacht Musk een positieve cashflow.

Je gaat betalen voor functies bij Twitter

Het oude Twitter

Voor de overname door Elon Musk leidde Twitter een kwakkelend bestaan. Weliswaar trok het platform gerenommeerde adverteerders, maar de opbrengsten gingen bijna geheel naar de salarissen van personeel, dure, luxueuze kantoren en hosting. Dit was onvermijdelijk met het verdienmodel van Twitter.

Het bedrijf was hecht vervlochten met Amerikaanse overheidsorganisaties en grote mediaconcerns. Na de overname door Musk liet deze een group journalisten een onderzoek uitvoeren naar de zogeheten Twitter Files, waardoor we nu tot in detail weten hoe sterk deze invloed was. In veel opzichten was Twitter de lange arm van de Amerikaanse overheid: alles wat in strijd was met het heersende narratief wat betreft gevoelige onderwerpen als covid-19 en . Ook de Europese Unie had hechte banden met het moderatieteam van Twitter.

Het oude Twitter verdiende ongeveer vier miljard dollar per jaar aan de verkoop van advertentieruimte en voor ongeveer een half miljard dollar per jaar aan de verkoop van data. De uitgaven lagen daar iets boven. Hiervan ging het leeuwendeel naar de salarissen van topman Agrawal en de rest van het bestuur, alsmede naar de royaal betaalde zevenduizend Twitter medewerkers. Voor een relatief klein deel naar de huur van kantoren en het serverpark.

Versus het nieuwe Twitter

Musk keek met afgrijzen naar de enorme uitgaven aan personeel en luxueuze kantoorruimte. Ook had hij, als fervent aanhanger van vrijheid van meningsuiting, een broertje dood aan censuur (de grote meerderheid van het Twitterpersoneel hield zich hier direct of indirect mee bezig).

Het gevolg was niet zo heel moeilijk te voorspellen: een massale reductie van het personeelsbestand. In totaal werkt er nog maar éénvijfde van het vroegere personeel, minder dan 1400 mensen. Dit liet de personeelskosten met viervijfde dalen. Ook in het kantorenbestand zette Musk rigoureus de snoeischaar.

Door het rumoer rond Twitter, waar enorm de nadruk op is gelegd in de media, haakten veel adverteerders af. De inkomsten uit advertenties daalden met ongeveer de helft. Het doorbetalen van enkele maanden salaris van de ontslagen medewerkers kostte Twitter veel geld. Maar nu deze verliezen zijn afgeschreven, ziet het plaatje er een struk zonniger uit. Als we uitgaan van inkomsten van rond de twee a drie miljard per jaar, en het door Musk genoemde getal van uitgaven van 1,5 miljard, komt er vanaf het tweede kwartaal weer zoveel geld binnen dat Musk zich bezig kan houden met plannen voor de toekomst.

Enkele dingen weten we al. Er komt een messaging- en betaalapp, X. Twitter Blue gebruikers met meer dan 500 volgers kunnen abonnementen aanbieden. Alle Twitter Blue gebruikers kunnen nu al video’s van maximaal twee uur uploaden. Musk wil ook microbetalingen mogelijk maken, waardoor je per artikel of tweet kan afrekenen. Dan hoef je geen duur krantenabonnement meer te nemen, maar kan je voor een paar cent het artikel lezen. Of de foto bekijken, of het kattenfilmpje.

Twitter nu al winstgevend

De operationele cashflow, een maat voor wat er binnenkomt versus wat er uit gaat, is op dit moment waarschijnlijk al positief. Slaagt de nieuwe directeur Linda Yaccarino er in om de weggelopen adverteerders weer terug te laten keren, dan worden de vooruitzichten helemaal zonnig. Met uitgaven van rond de anderhalf a twee miljard, en verdubbelde inkomsten zou dat betekenen dat Twitter zeker twee miljard winst per jaar kan maken.

One app to rule them all

Stappen Twittergebruikers massaal over naar de nieuwe bank X, dan betekent dit zowel een sterke stijging van het aantal gebruikers, als van de inkomsten per gebruiker. Het aankoppelen van een webwinkel, een servicebureau of ander bedrijf is dan een eitje en maakt het medium zeer aantrekkelijk. Stel, tien miljoen Twittergebruikers, bijvoorbeeld de harde kern Musk-fans die nu Twitter Blue heeft, stapt over op X Bank en regelt hun bankzaken via Twitter. Dan gaan de winsten helemaal de stratosfeer in: op dit moment vechten banken elkaar al de tent uit om rekeninghouders.

Dus wellicht zijn berichten dat Twitter dood is, nogal voorbarig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *