Smartphones straks dan toch verboden in klassen?

Telefoons verbieden in klaslokalen, het lijkt haast onmogelijk. Smartphones zijn immers zo verweven in ons leven dat we bijna niet meer zonder kunnen. Onderzoek na onderzoek toont echter de nadelige effecten aan van smartphones op school. Daarom heeft de Tweede Kamer nu toch een richtlijn ingesteld voor een verbod van mobieltjes in klassen op de lagere en middelbare school.

Nog geen definitief verbod

Op dit moment zijn smartphones nog niet verboden in schoolklassen, maar vanaf 1 januari 2024 worden ze dit op veel scholen waarschijnlijk wel. Het zal een behoorlijke verandering worden. De apparaten zijn namelijk zo geïntegreerd in ons leven, laat staan dat van jongeren. Op scholen zijn ze dan ook eigenlijk niet weg te denken. Ze worden non-stop gebruikt. Waar sommige leraren fel tegen zijn en er alles aan doen om ze de les niet te laten verstoren, zetten anderen ze juist in. Programma’s als Kahoot en het gebruiken van tablets in de klas, zijn de afgelopen 15 jaar steeds populairder geworden. Als het nieuwe advies ingaat en verboden worden ingevoerd, zal dit systeem waarschijnlijk volledig veranderen.

Frans verbod geldt al

Frankrijk loopt op dit vlak een aantal jaar voor op Nederland. Ook daar woedde de discussie hevig. Al sinds het begin van het schooljaar in 2018 zijn telefoons daar verboden op scholen. Er is hier niet alleen gekozen voor een verbod in de Franse klassen, maar in heel het schoolgebouw mogen smartphones niet aan staan. Hoe dat bevalt? Franse leraren zijn blij met deze wet. Volgens hen is het veel rustiger in klaslokalen en praten leerlingen in de pauze weer met elkaar, in plaats van dat ze op de hun telefoon zitten.

Wat zijn de effecten van deze richtlijnen?

Uit onderzoek is gebleken dat veel jongeren onvoldoende weerstand kunnen bieden tegen de trillingen en geluiden van meldingen op hun smartphone. Hierdoor kunnen ze zich minder goed concentreren en letten ze slechter op in de les. Door al deze externe prikkels scoren leerlingen gemiddeld wel 1 tot 1.5 punt lager op toetsen. Hier moet dus echt iets aan gedaan worden.

Hoe het verbod er precies uit gaat zien, mogen scholen zelf bepalen. Zo kan een school ervoor kiezen om smartphones in het algemeen te verbieden net als op de Franse scholen. De apparaten mogen dan enkel in het kluisje bewaard worden, en mogen dus ook niet in de pauze gebruikt worden. Er zullen ook naar verwachting ook scholen zijn die smartphones en tablets juist willen blijven gebruiken in lessen. Dit mag ook, mits ze dan alleen gebruikt worden voor de les zelf. Of dit een te lastige opgave is, zal moeten blijken.

Naast het verbod op telefoons stelt de richtlijn van de Tweede Kamer ook dat smartwatches en tablets verboden worden in de klaslokalen. Dit om consistentie te creëren, aangezien deze devices ook gebruikt worden om berichten te versturen en spelletjes te spelen en dus voor afleidende prikkels zorgen.

Komt er ook een echt verbod?

Aan het einde van volgend schooljaar gaat onderzocht worden wat daadwerkelijk de effecten zijn geweest van deze richtlijn om smartphones in lessen te verbieden. Als de richtlijn onvoldoende verandering in het beleid van scholen teweegbrengt – dus als scholen tegen het advies in zijn gegaan en geen verbod hebben opgelegd – kan het zijn dat er uiteindelijk toch een landelijk verbod komt. De overheid is immers overtuigd van de negatieve effecten en vindt dat er een duidelijke verandering moet komen.

Het verbod, of de richtlijn in eerste instantie, zal niet gelden wanneer een goede reden gegeven wordt om de telefoon toch mee te nemen. Zo zullen leerlingen die de smartphone nodig hebben voor medische redenen hem nog altijd mogen meenemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *