Eu probeert ChatGPT te temmen

EU wil nieuwe copyrightregels voor ChatGPT

De EU wil dat alle bedrijven die generatieve AI, zoals ChatGPT inzetten, bekend maken op welk copyrighted materiaal hun AI’s zijn getraind. Dat staat in een EU-wetsvoorstel.

Eu probeert ChatGPT te temmen
EU probeert ChatGPT te temmen. Bron: gegenereerd met Dall-E via Bing

Concept-wetsvoorstel door naar de volgende ronde

Twee jaar geleden begon de EU al om wetgeving op te stellen, die de inzet van generatieve AI’s zoals ChatGPT en Midjourney moet regelen. Dit was een getouwtrek tussen de auteursrechtenlobby, die eist dat alle gebruik van copyrighted materiaal verboden is, en progressieve groepen die overregulering vrezen.

Het concept lijkt een werkbaar compromis te zijn tussen deze twee groepen. Leden van het Euopees Parlement stemden er mee in, dat het ontwerp door mag worden gestuurd naar de volgende fase waarin EU-lidstaten en wetgevers er een uitgewerkt wetsvoorstel van zullen maken.

Vier risicocategorieën voor AI’s

Volgens de voorstellen komen er enkele risicocategorieën waarin AI-tools zullen worden ingedeeld. Dit loopt uiteen vanaf minimaal tot beperkt, hoog en onaanvaardbaar. AI’s die kunnen worden gebruikt voor biometrische surveillance, verspreiding van “desinformatie” (desinformatie volgens de EU) en het produceren van discriminerende taal (weer, discriminerende taal volgens de EU) zullen hier hoog gaan scoren.

Transparantie-eisen

Hoog-risico AI’s zullen niet verboden worden, maar wel moeten degenen die ze gebruiken zeer transparant zijn in hun operaties. Ook moeten bedrijven die generatieve Ai-tools zoals ChatGPT of de beeldgenerator Miodjourney inzetten, bekend maken welk auteursrechtelijk materiaal ze hebben gebruikt om hun AI te trainen. Dit was een late toevoeging. Enkele commissieleden wilden alle gebruik van copyrighted materiaal verbieden, maar dit werd uiteindelijk afgezwakt tot een transparantieverplichting.

Compromis tussen auteursrechtenlobby en progressieven

“Tegen conservatieve wensen voor meer surveillance en linkse fantasieën over overregulering heeft het parlement een solide compromis gevonden dat AI proportioneel zou reguleren, de rechten van burgers beschermen, evenals innovatie bevorderen en de economie stimuleren,” aldus Svenja Hahn, lid van het Europees Parlement.

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *