Canadese rechter oordeelt: duimpje omhoog verzegelt contract

Ja, dames en heren. Dat wordt opletten voortaan. Wanneer Nederlandse rechters hun Canadese collega gaan volgen, hang je de volgende keer dat je een voorstel af denkt te kunnen doen met een duimpje omhoog. In het land waar de ahornsiroop rijkelijk vloeit, flanel nog universeel gedragen wordt en men regelmatig elkaar helemaal laveloos mept tijdens een vriendelijk potje ijshockey heeft een boertje te horen gekregen dat hij alsnog 61.442 dollar (VS, 82.000 Canadese dollars) op moet gaan hoesten. En dat alles vanwege een emoji.

Een contract, een duimpje en duizenden dollars aan vlas

Chris Achter is zijn naam, en in maart 2021 reageerde hij met het bewuste symbooltje op een voorstel van Kent Mickleborough over de leverantie van een significante kwantiteit vlas. Mickleborough had expliciet gevraagd om bevestiging van het contract waarvan hij een afbeelding had toegevoegd. Mickleborough nam de duim omhoog aan als bevestiging en bereidde zich voor op de komst van 86 ton vlas die hij meende bij Achter besteld te hebben. Achter dacht er zo het zijne van.

November kwam en ging, maar geen vlas. Toen Mickleborough verhaal ging halen hoorde hij van Achter dat deze alleen dacht te hebben aangegeven dat hij het contract had gezien. Wat het probleem niet hielp is het feit dat de vlasprijzen inmiddels flink waren gestegen. Het is op zich een simpel misverstand, maar dan wel eentje waar serieuze bedragen mee gemoeid zijn. Ook had Mickleborough als commercieel inkoper bij South West Terminal het een en ander afhangen van de deal.

“Geen expert in Emoji’s”

En dus was er maar een logische conclusie voor het verhaal: een bezoekje aan het gerechtsgebouw. En laten de documenten van deze rechtszaak nu gewoon openbaar zijn. Dus ga er even lekker voor zitten, beste lezer. This one’s a doozy. Het kwam ongeveer neer op een paar uur gesteggel over wat het duimpje omhoog precies moest betekenen. Een soort van 21e eeuwse hiërogliefenstudie. 

Achter ontkent in alle geuren en kleuren dat hij het duimpje de gevraagde bevestiging van het contract vertegenwoordigde. Enkel dat hij wilde aangeven het contract gezien te hebben. Verdere radiostilte was het gevolg van zijn drukke agenda. Hij had simpelweg niet de tijd het document door te nemen. Tijdens de rechtszaak protesteerde Achter zijn advocaat tegen het afnemen van een kruisverhoor. Volgens hem is zijn cliënt geen expert op het gebied van emoji’s. Misschien hadden ze er een in moeten schakelen voor de rechtszaak. Een verveelde tiener die al append plaatsneemt in het bankje of zo. Bij gebrek aan een emojioloog deed rechter Timothy Keene zelf maar een gooi naar de titel.

Tijdens de zaak vertolkte hij de definitie van de emoji zoals deze op Dictionary.com staat. Dat terwijl volgens hem de beide partijen in de zaak “op een lange zoektocht zijn gegaan naar een soort van steen van Rosetta, die hen langs zaken uit Israël, de staat New York en Canadese tribunalen heeft geleid.” Dat alles dus om te achterhalen wat een simpele duim omhoog nu in hemelsnaam moet betekenen.

Volgens de rechter moet het hof zich aanpassen aan de “nieuwe realiteit.”

Maar het oordeel is dus inmiddels geveld, en de rechter was glashelder. Een duimpje omhoog geplaatst bij de afbeelding van het contract komt neer op een bevestiging van dat contract. “Dit hof bevestigt dat een duimpje omhoog emoji een niet traditionele manier is om een document te ondertekenen. Desalniettemin, onder deze omstandigheden, vormt het een geldige manier om de doeleinden van een handtekening over te brengen.” En dus moet boer Achter schadevergoeding betalen voor het niet nakomen van dat contract.

Rechter Keene deelde de zorgen van de verdediging dat een dergelijk vonnis een stortvloed aan nieuwe interpretaties van emoji’s teweeg zou brengen niet. “Het lijkt erop dat dit een nieuwe realiteit vormt voor de Canadese samenleving. Het Canadese hof zal bereid moeten zijn om de nieuwe uitdagingen die voortkomen uit het gebruik van emoji’s en dergelijke het hoofd te bieden.” Volgens  Keene moeten rechtbanken geen barrière vormen voor technologische vooruitgang. Erg progressief van je, Keene! En ik wil je bedanken voor het gelach.

Een Canadese rechter is tot de conclusie gekomen dat een duimpje omhoog onder een foto van een contract rechtsgeldig is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *