Apple’s verweer tegen stralingsclaims: iPhone 12 binnen Europese normen

Frankrijk heeft aangekondigd dat ze een verbod zullen instellen op de verkoop van de iPhone 12. Dit verbod is gebaseerd op zorgen over de mogelijke stralingsemissies van de iPhone. Momenteel dreigt een vergelijkbaar verbod ook in Nederland, België en Duitsland te worden ingevoerd. In dit artikel lees je meer over het onderzoek naar de straling en de reactie van Apple.

Ver boven de Europese stralingsnorm

Doordat Apple met de iPhone 12 de Europese limiet heeft overschreden, heeft Frankrijk een verbod aangekondigd. Dit verbod is gebaseerd op het te hoge stralingsniveau dat de iPhone uitzendt. In de Europese Unie is een norm vastgesteld voor de hoeveelheid stralingsabsorptie die een product mag genereren. De stralingsnorm is vastgesteld op 4,0 watt per kilogram lichaamsgewicht. Het Franse agentschap dat verantwoordelijk is voor de regulering van radiofrequenties heeft een onderzoek uitgevoerd naar het stralingsvermogen van de iPhone 12. Uit het onderzoek bleek dat het vermogen 5,74 watt per kilogram bedroeg. Hiermee overschrijdt de iPhone 12 de Europese norm met 1,74 watt, wat niet wordt geaccepteerd door de Europese Unie.

Europese landen ondernemen actie

Het onderzoek dat in Frankrijk is uitgevoerd, heeft andere Europese landen aangespoord om actie te ondernemen. Op dit moment voeren België, Nederland en Duitsland ook onderzoeken uit naar de stralingsniveaus van de iPhone 12. De Nederlandse Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) eist verduidelijking van Apple

Daarnaast kijkt België al vooruit en plant meer onderzoek in. Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is van plan om ook andere Apple iPhones te onderzoeken op hun stralingsniveaus.

Gezondheidsgevolgen?

Als gebruiker van een iPhone 12 is er geen noodzaak voor paniek. Volgens het Kennisplatform Elektromagnetische Velden is de kans op schade aan de gezondheid zeer gering. Het enige effect is dat de straling een lichte opwarming van je lichaam kan veroorzaken. Deze straling ontvang je ook door 5G. Aangezien het stralingsvermogen niet buitensporig hoog is, is er geen sprake van directe gezondheidsschade. 

De reactie van Apple

Apple heeft dit nieuws niet met open armen ontvangen en beweert dat de resultaten van het onderzoek worden betwist. Volgens het Amerikaanse bedrijf zijn er verschillende onderzoeken die aantonen dat de iPhone 12 voldoet aan de Europese normen. Desalniettemin kunnen er ernstige gevolgen zijn als nieuw onderzoek daadwerkelijk aantoont dat de iPhone te veel straling uitzendt. In dat geval zullen ze snel moeten ingrijpen om problemen te voorkomen.

Verschillende test variaties

Volgens Hans Kromhout, hoogleraar Epidemiologie van Gezondheidseffecten van Elektromagnetische Velden, kan er in een uitgevoerde test variatie optreden. Kromhout stelt dat het Franse agentschap mogelijk andere aspecten heeft onderzocht dan de verschillende toezichthouders van Apple. Het is belangrijk op te merken dat Apple-producten doorgaans grondig worden getest. Maar zoals bij elke testprocedure, bestaat altijd de kans op fouten of andere uitkomsten bij een iets ander onderzoek. Hierbij is het van belang te benadrukken dat er variabiliteit kan zijn in de resultaten, afhankelijk van de specifieke testmethoden die worden gebruikt.

Hoe gaat het nu verder?

Als reactie op de aanhoudende zorgen van Frankrijk over de stralingsniveaus van de iPhone en het verzet van Apple, heeft Frankrijk besloten actie te ondernemen. Het land heeft Apple een termijn van twee weken gegeven om dit probleem op te lossen. Mogelijk kan Apple door middel van een software-update het probleem verminderen. Helaas lijkt de fabrikant op dit moment niet van plan te zijn om in te gaan op de eisen van de Franse regering. Als Apple niet aan de eisen van Frankrijk voldoet, zal er een grootschalige terugroepactie worden geïnitieerd. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *