waterstof als schone brandstof

Waterstof als schone brandstof: de voor- en nadelen op een rij

Duurzaam reizen wint aan populariteit, waarbij voertuigen met alternatieve brandstoffen steeds meer worden gezien als de toekomst. Zo hebben waterstofauto’s hun intrede gedaan op de automarkt en beloven zowel het milieu als de Europese Unie te profiteren. Tegelijkertijd neemt de productie van groene waterstof snel toe, wat dreigt te leiden tot overcapaciteit. In dit artikel lees je de opkomst van waterstofauto’s en gaan we dieper in op de voor- en nadelen van het gebruik van waterstof.

Wat is waterstof?

Waterstof is een chemisch element dat niet van nature op aarde voorkomt. Daarom is het noodzakelijk dat mensen waterstof zelf produceren. Waterstof ontstaat door het splitsen van water (H₂O) in zuurstof (O₂) en waterstofgas (H₂). Dit proces vereist aanzienlijke energie-input. 

Overcapaciteit van waterstof in China

De verwachting is dat de productie van groene waterstof in China veel sneller zal toenemen dan de vraag naar deze brandstof. China heeft eerder een nationale waterstof strategie geïmplementeerd. In deze strategie wordt gesproken over een totale productie van hernieuwbare waterstof tussen de 100.000 en 200.000 ton per jaar tegen 2025. Echter, in de drie provincies binnen Mongolië, Qinghai en Gansu wordt een productie van maar liefst 740.000 ton per jaar overwogen. Hierdoor ontstaat er een aanzienlijke overcapaciteit in deze regio’s. 

EU en hernieuwbare energie

In de Europese Unie is energie verantwoordelijk voor meer dan 75 procent van de uitstoot van broeikasgassen. Om deze reden werd in juli 2020 de Waterstofstrategie voor een Klimaatneutraal Europa geïntroduceerd. Het hoofddoel van deze strategie is om de productie van waterstof te versnellen. Door het toepassen van deze strategie zal waterstof een belangrijke energiebron worden voor de industrie, het vervoer en de elektriciteitsopwekking. Ook hoopt de EU tegen 2050 een klimaatneutraal energiesysteem op basis van waterstof te realiseren. 

Europese landen streven naar een grotere onafhankelijkheid van energie-invoer door te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor zullen ze minder kwetsbaar zijn voor verstoringen die de energieprijzen kunnen beïnvloeden.

Innovatief vervoersmiddel

De waterstofauto: een baanbrekend, duurzaam en uniek concept. Rijden op waterstof draagt bij aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het innovatieve vervoersmiddel is een volledig elektrisch voertuig dat wordt voortgedreven door één of meerdere elektromotoren. Om een voertuig in beweging te krijgen, is mechanische energie vereist. De energie wordt gecreëerd door de elektromotoren die elektrische energie omzetten in mechanische energie. Hierin verschilt de waterstofauto dus niet veel van een elektrische auto. Het enige verschil ligt in de manier waarop de opgewekte energie wordt opgeslagen.

Nadelen van waterstofauto’s

Waterstofauto’s vertegenwoordigen een nieuwe categorie voertuigen die bedoeld zijn als alternatief voor auto’s die op fossiele brandstoffen rijden. Het is echter nog niet gegarandeerd dat deze voertuigen een grote doorbraak zullen maken.

Met een volle tank in een waterstofauto kun je ongeveer 500 kilometer rijden. Zo’n tank kost tussen de 50 en 60 euro, waardoor de brandstofprijs per kilometer vergelijkbaar is met die van een dieselauto. Hoewel de brandstofprijs daarin niet veel verschilt, is de aanschafprijs voor consumenten aanzienlijk hoger vanwege de nog beperkte productieschaal van waterstofauto’s.

Waterstofauto’s zullen bekend staan om het feit dat ze geen schadelijke stoffen uitstoten tijdens het rijden. Het is echter belangrijk op te merken dat de productie van het chemische element waterstof potentieel schadelijk kan zijn voor het milieu en daarmee is het nog afwachten of we in de toekomst op grote schaal op waterstof zullen rijden, of dat dit een onoverkomelijke belemmering zal blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *